Bao bì nilon

thông tin liên hệ
Mr Nguyễn Viết Nền
Hotline
0987 064 333 - 0974 111 252

Chia sẻ lên:
Túi PE keo

Túi PE keo

Mô tả chi tiết
http://baobiminhphathd.com/img_products/4313/tui pp keo.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Túi PE dán keo
Túi PE dán keo
Túi PE dán keo
Túi PE dán keo
Túi PE dán keo
Túi PE dán keo
Túi PE dán keo
Túi PE dán keo
Túi PE xếp đáy
Túi PE xếp đáy
Túi PE đục hột xoài
Túi PE đục hột xoài
Túi PE đục hột xoài
Túi PE đục hột xoài
Túi PE đục hột xoài
Túi PE đục hột xoài
Túi PE đục hột xoài
Túi PE đục hột xoài
Túi PE keo
Túi PE keo